a a a
 

Ledige stillingar

Hordaland Teater er i utvikling og satsar stort på scenen vår i Logen i Bergen sentrum der vi kjem til å ha mange arrangement. Både eigne produksjonar, gjestespel og utleigearrangement. Vi treng derfor å utvide staben. Vi har to ledige faste stillingar i 100 % frå 14. august:

Lysteknikar

Som lysteknikar jobbar du for å sikre at framsyningane blir gjennomførte på eit høgt teknisk nivå. Du er ansvarleg for avvikling av prøvar og framsyningar, både på teateret sin eigen scene og på turné. Du er ein stødig samarbeidspartnar for dei andre teknikarane ved teateret.

Arbeidsoppgåver:

 • Operatør av lysbord under prøvar og framsyningar
 • Lys- og teaterteknisk arbeid ved prøvar, framsyningar og turné
 • Planlegging og rigging av teknisk utstyr før prøvar og gjennomføring av framsyningar
 • Planlegging og rigging av teknisk utstyr på turné
 • Vedlikehald av lysteknisk utstyr
 • Tverrfagleg teaterteknisk arbeid

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning frå fagområdet Lys/AV
 • Solid røynsle frå scenekunstproduksjon kan evt. erstatte formell utdanning
 • Ein strukturert arbeidsmåte og god kompetanse i bruk av moderne teknologiske arbeidsverktøy
 • Omfattande erfaring med programmering av lysbord, erfaring m/ GrandMA2 er ønskeleg
 • Kompetanse i og erfaring med alt frå sterkstraum til fokusering av konvensjonelt lys
 • Beherske norsk og engelsk munnleg og skriftleg
 • Gode sosiale antenner og er dyktig til å kommunisere
 • Det er ønskjeleg med førarkort klasse B

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ryddig, systematisk og gjennomføringsdyktig
 • Evne til å ta ansvar og jobbe sjølvstendig
 • Serviceinnstilling og engasjement for kvalitet
 • Vere fleksibel og kreativ når uventa situasjonar oppstår

Vilkår:

 • Kvelds- og helgearbeid må påreknast, samt det å delta i turnéar.
 • Tariffesta lønn og pensjonsavtale.

Send søknad og cv til stilling@hordalandteater.no innan 21. april.

Spørsmål kan rettast til teknisk leiar Fabian den Otter tlf. 41 50 63 32.

Salsleiar

Er du god på sal- og marknadsføring treng Hordaland Teater deg. Vi vil at fleire skal få glede av teateret og søkjer etter ein engasjert og erfaren seljar.

Arbeidsoppgåver:

 • Utadretta sal av teaterframsyningar og arrangement i Logen og på turné
 • Koordineringsansvar for arrangement og utleige i Logen
 • Ansvar for utvikling av besøksopplevinga i våre arrangement
 • Personalansvar for billettseljarar/ vertskap.
 • Ansvar for handteringa av billettsystem/CRM løysingar
 • Publikumsutvikling, arbeide aktivt med å nå ut til nye publikumsgrupper
 • Utvikling av sals- og marknadsføringsplanar og gjennomføring av desse
 • Utvikle marknadsmateriell til ulike kanalar i samarbeid med informasjonsleiar
 • Budsjettansvar
 • Sponsorarbeid

Kvalifikasjonar:

 • 3-6 års høgskule-/universitetsutdanning innan fagområda sal / marknadsføring
 • Erfaring frå sal- og marknadsføringsarbeid
 • Gode IT kunnskaper
 • Særs gode kommunikasjonsevner, særskilt i nynorsk skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Omgjengeleg
 • Sjølvstendig
 • Løysingsorientert
 • Stor arbeidsvilje

Vilkår:

 • Gode arbeidsforhald
 • Positive medarbeidarar og eit kreativt arbeidsmiljø
 • Kvelds- og helgearbeid må påreknast
 • Tariffesta lønn- og pensjonsavtale.

Salsleiar kjem til å arbeide tett saman med informasjonsleiar, direktør, teatersjef, produksjonsleiar og teknisk leiar. Stillinga rapporterer til direktør. Send søknad og cv til stilling@hordalandteater.no innan 21. april 2017.

Spørsmål kan rettast til direktør Atle Marøen tlf: 905 32 006

I høve til offentleglova § 25, kan opplysningar om søker unntakas i offentleg søkarliste om søkaren sjølv ber om det. Søkarar som ønsker at namn skal unntakas i offentleg søkarliste, må gje ei grunngjeving. Om grunngjeving for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkaren bli kontakta.