a a a
 

LITT OM OSS

Hordaland Teater er regionteateret for Hordaland og vart etablert i 1988. Teateret har barn og unge som ei viktig målgruppe, samstundes som vi søkjer å nå publikum i alle aldre med gode og meiningsfulle teateropplevingar.

Teateret har nynorsk som administrasjonsspråk og spelar på nynorsk og dialekt. Hordaland Teater har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk.

Drifta vert i all hovudsak finansiert av Staten og den største eigaren Hordaland fylkeskommune. Budsjettramma i 2016 er på om lag 17 mill.kr. Teateret er bygd opp rundt ein fleksibel kjernestab på 10 fast tilsette og ei rekkje prosjekttilsette på produksjonane.

Frå 1.1.16 har Hordaland Teater gått inn i ei langsiktig leigeavtale om teateret Logen, i første omgang som fast spelelokale i Bergen sentrum. Etter ei stor renovering og tilbygg vil heile teateret samlast her. Inntil vidare har vi fleire lokale. På Stend i Fana har vi teatersal og prøvescene (i bygget saman med Hordamuseet) Salen har ca 160 plassar i amfi. Det er og ein kafe i bygget som er open i tilknytning til Hordamuseet sine opningstider. Administrasjonen held til i Teatergaten 25 i Bergen sentrum.

Tilsette ved Hordaland Teater

Solrun Toft Iversen, teatersjef
solrun@hordalandteater.no
Tlf: 952 95 876

Fabian Den Otter, teknisk leiar
fabian@hordalandteater.no
Tlf: 415 06 332

Solfrid Glesnes, prod.leiar/Inspisient (i permisjon)
sol@hordalandteater.no
Tlf: 915 25 079

Vilde Gustavsen, (vikar) Prod.leiar/Inspisient
vilde@hordalandteater.no
Tlf: 900 57 270

Atle Marøen, direktør
atle@hordalandteater.no
55 22 20 22 / 905 32 006

Irene Smørdal, sals- og informasjonssjef
irene@hordalandteater.no
Tlf: 55 22 20 29 / 906 82 920

Linbjørg Sæterdal, kontormedarbeidar
linbjorg@hordalandteater.no
Tlf: 55 22 20 20

Ljudmil Nikolov, skodespelar/dokkespelar,

Britt Koldal, syar

Kristian Børve, lydteknikar

Cristiano Mira Lopes, multiteknikar


Styret for Hordaland Teater:

Ajourført 29.5.17

Styreleiar:
Pål W. Lorentzen - Repr. Hordaland fylkeskommune (frå okt. 2016- 20)

Styremedlemmer:
Ragnhild Stolt-Nielsen - Repr. Hordaland fylkeskommune (frå okt. 2016- 20)
Natalia Golis - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016 - 20)
Alexander Fosse Andersen - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016 - 20)
Vivian Midtsveen - Repr. andre eigare (2015-2019)
Fabian Den Otter - Repr. tilsette (2015 - 2019)

Varamedlemmer:
Astrid Aarhus Byrknes, vara - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016-20)
Geir Kjell Andersland, vara - Repr. Hordaland fylkeskommune (2012-16)
Frøydis Flotve - Repr- andre eigare (2015- 2019)
Sol Glesnes - Repr. tilsette (mai 2017 - mai 19)