a a a
 

LITT OM OSS

Hordaland Teater er regionteateret for Hordaland og vart etablert i 1988. Teateret har nynorsk som administrasjonsspråk og spelar på nynorsk og dialekt. Hordaland Teater har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk og ein identitet som er forankra i det vestnorske. Drifta vert i all hovudsak finansiert av Staten og den største eigaren Hordaland fylkeskommune.

Hordaland Teater har fast scene i Bergen sentrum i ærverdige Logen, Ole Bulls gate 6, som ligg like ved den blå steinen. Her spelar vi våre framsyningar for publikum i Bergen og tilreisande gjester. Du finn oss også ute på turné i Hordaland og det hender vi turnerer i Sogn og Fjordane fylke.

Hordaland Teater skal renovere og bygge til Logen over dei neste åra og i løpet av 2020 opne eit fullverdig nynorsk teaterhus i Bergen sentrum. På Stend i Fana har vi prøvescene og verkstad Administrasjonen har kontorlokale i Teatergaten 35 i Bergen sentrum. Teatersjef er Solrun Toft Iversen.

Tilsette ved Hordaland Teater

Solrun Toft Iversen, teatersjef
solrun@hordalandteater.no
Tlf: 952 95 876 

Fabian Den Otter, teknisk leiar
fabian@hordalandteater.no
Tlf: 415 06 332 

Evy Fischer, salsleiar
evy@hordalandteater.no
Tlf: 911 01 788

Solfrid Glesnes, produksjonsleiar 
sol@hordalandteater.no
Tlf: 915 25 079

Atle Marøen, direktør
atle@hordalandteater.no
55 22 20 22 / 905 32 006

Irene Smørdal, informasjonsleiar
irene@hordalandteater.no
Tlf: 906 82 920

Linbjørg Sæterdal, kontormedarbeidar
linbjorg@hordalandteater.no
Tlf: 959 78 425

Ljudmil Nikolov, skodespelar/dokkespelar,

Britt Koldal, syar

Kristian Børve, lydteknikar

Cristiano Mira Lopes, multiteknikar


Styret for Hordaland Teater:

Ajourført 29.5.17

Styreleiar:
Pål W. Lorentzen - Repr. Hordaland fylkeskommune (frå okt. 2016- 20)

Styremedlemmer:
Ragnhild Stolt-Nielsen - Repr. Hordaland fylkeskommune (frå okt. 2016- 20)
Natalia Golis - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016 - 20)
Alexander Fosse Andersen - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016 - 20)
Vivian Midtsveen - Repr. andre eigare (2015-2019)
Fabian Den Otter - Repr. tilsette (2015 - 2019)

Varamedlemmer:
Astrid Aarhus Byrknes, vara - Repr. Hordaland fylkeskommune (2016-20)
Geir Kjell Andersland, vara - Repr. Hordaland fylkeskommune (2012-16)
Frøydis Flotve - Repr- andre eigare (2015- 2019)
Sol Glesnes - Repr. tilsette (mai 2017 - mai 19)