a a a

Held Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samstundes på + for å forstørre eller - for å forminske.

instagram twitter facebook
 

Logen Bar

Logen Bar i 3. etg : Hordaland Teater driv no baren og vi har fast ope tysdag, onsdag, torsdag frå 18-00 og fredag, laurdag frå 18-02.

Sommarstengd frå 22. juni- 13. august

20 års aldersgrense. Barsjef er Rhys Brennan.

Velkommen opp til eit glas!

……………………………………………………………………………………………………………………..

LEDIG STILLING SOM BARSJEF

Hordaland Teater (Det Vestnorske Teateret, frå 1. 10.19) er eit regionteater som spelar i Bergen og resten av Vestland. Teateret søkjer å nå publikum i alle aldre med gode og meiningsfulle teateropplevingar. Teateret har nynorsk som administrasjonsspråk og spelar på nynorsk og dialekt. Arbeidsmiljøet er prega av stort engasjement, fleksibilitet og høgt ambisjonsnivå. I 2018 tok teateret over drifta av våre eigne barar, Teaterbaren i foajé og «kulturinstitusjonen» Logen Bar. Logen Bar vert og nytta som arena for teater, musikk, møte og litterære opplevingar.
Teateret ligg i Bergen sentrum.

Hordaland Teater søkjer etter

BARSJEF

Hordaland Teater fokuserer ikkje berre på flinke folk på scena, vi vil knyte til oss gode medarbeidarar i alle posisjonar. Med rundt 220 arrangement i året trengs det dyktige folk i mange ulike roller. Som barsjef på Hordaland Teater kjem du inn i eit spennande, dynamisk og kreativt miljø med tilsette som driv med teater, musikk, kunst og kultur i og utanfor huset.
Teateret søkjer no etter ein barsjef som vil fungere som eit bindeledd mellom administrasjonen og bardrifta. Stillinga som barsjef er fast og 100% der den administrative delen vil vere om lag 40%. Resten av tida vil hovudsakeleg gå med til arbeid som bartendar på kveldstid og i helger.
Vi leitar etter ein person med gode leiareigenskapar, som har vilje til å stå på og evner å motivere andre. Vi ønsker ein barsjef med lang erfaring frå bardrift og som set ein høg fagleg standard for bardrifta. Den vi leiter etter må kunne sjå heilheita i den daglege drifta på teateret og ikkje vere redd for å brette opp ermane og få skit under naglane.

Barsjefen sine oppgåver vil mellom anna innebere:
– Ansvar for varelager og bestilling
– Sette opp vaktlister og sørge for at vi til ein kvar tid er rett bemanna med bartendarar
– Overordna oppfølgingsansvar for bardrifta frå rutinar til vareteljing og oppgjer.
– Fagleg ansvar for barpersonalet (frå tilsetting og opplæring)
Vere ansvarleg for mindre arrangement og koordinere verksemda mot teateret sine aktivitetar

Til stillinga søker vi en person som:
– Har erfaring frå og særleg god kjennskap til bardrift
– Oppfyller kriteria til å vere skjenkehavar sin erstattar
– Har evna til å leie og motivere andre
– Er strukturert og pliktoppfyllande
– Kan takle høgt tempo, har stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
I tillegg er det ønskeleg med kunnskap og interesse for teater og anna kulturliv, samt praktisk og økonomisk sans.
Løn etter avtale. Ønska tiltreding 12. august 2019.
Kontakt: direktør Atle Marøen (905 32 006), atle@hordalandteater.no.

Send søknad med cv snarast, seinast 27. mai 2019 til stilling@hordalandteater.no