a a a

Held Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samstundes på + for å forstørre eller - for å forminske.

instagram twitter facebook
 

Babettes gjestebod

Tusen takk for den gode responsen og alle hjartevarme ord !  ca 2700 har sett Babettes gjestebod på denne turneen.
Vi ser no på om vi kan få til ein turné til hausten med litt andre spelestader. Ta kontakt med oss om du er ein lokal arrangør som er interessert.
(Send ein mail til irene@hordalandteater.no)

EKSTRAFRAMSYNINGAR:

Laurd. 5. januar – Haaheim Gaard
Søndag   9.  desember kl. 19 – Hordaland Teater i Logen
Søndag 16.  desember kl. 19 – Hordaland Teater i Logen

 

Speleperiode/ kyrkjeturné
Turnéliste:

14. oktober kl. 19 – Olsvik kirke
16. oktober kl. 19 – Emigrantkyrkja på Sletta
18. oktober kl. 19 – Storetveit kirke
19. oktober kl. 19 – Fana kirke
23. oktober kl. 19 – Etne kyrkje
24. oktober kl. 19 – Fedje kyrkje
25. oktober kl. 20 – Os kyrkje
26. oktober kl. 19 – Bønes kirke
27. oktober kl. 19 – Tveit kirke
28. oktober kl. 19 – Birkeland kirke
31. oktober kl. 19 – Sund kyrkje
1. november kl. 19 – Korskirken
3. november kl. 16.30– Lygra kyrkje
6. november kl. 19 – Fridalen kirke
7. november kl. 19 – Knarvik kyrkje
9. november kl. 19 – Fyllingsdalen kirke

16. november kl. 17.30 – Haaheim Gaard 

Framsyninga varar ca. ein time og 10 min.

Flotte teatermeldingar i pressen:

DAG OG TID, Jan H. Landro skriv : » Vakker teatermonolog. Stemningsfull framsyning av evig aktuell klassikar».

Norsk Shakespearetidskrift og Rania Broud skriv : «Babettes gjestebud klang som er vakker salme» .. » Gudbrandsen spiller med behersket mimikk, kroppspråk, sang og stemme, og skiller de ulike karakterene godt fra hverandre med sin skuespillerkunst. Noen ganger var det som om karakterene stod på kirkegulvet samtidig, som kommer av Gudbrandsens gode skuespillerferdigheter. Sammen med Stig Amdams enkle regi var det en velbalansert fremføring som ga de seriøse undertonene i fortellingen til Karen Blixen plass og dybde. I tillegg har skuespiller Ragnhild Gudbrandsens selv oversatt novellen til nynorsk.»

 

 

OMTALE AV STYKKET:
Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys

Prostedøtrene Martine og Philippa er leiande i ein pietistisk kyrkjelyd i Berlevåg. Men kyrkjelyden har mista mykje av den krafta den ein gong hadde og er prega av alderdom og inngrodde konfliktar. Ei fransk kvinne, Babette, flyktar frå dei fryktelege krigshandlingane i Paris i 1871 og får arbeid som tenestejente hos søstrene. Ho tener dei trufast i fjorten år. Då vinn ho i eit stort lotteri og inviterer kyrkjelyden i Berlevåg på eit gedigent fransk måltid som overgår all fantasi og som forløyser både innstengde kjensler, gamle motsetnader og djup livsglede.

Det å gjere det gode for kvarandre og gje av dei gåvene ein har, oppsummerar Babettes oppleving av meining i livet.
Når Hordaland Teater vil ta dette materialet til scenen, er det fordi vi trur denne historia treff oss i dag. At ein så erfaren og uttrykksfull skodespelar som Ragnhild Gudbrandsen skal formidle denne historia, gjev oss tru på at publikum kan vente seg ei sterk teateroppleving som vil stimulere til refleksjon og glede.
Stig Amdam har regi på denne inderlege monologframsyninga, og saman med Bjørgvin bispedøme inviterer Hordaland Teater deg til kunstnarleg gjestebod.

 

Foto: Andreas Roksvåg  (bileta med svarte klede).
Foto: Thor Brødreskift  (bileta med kvit bluse).