a a a
 
Andvake

ANDVAKE

Ein trilogi av Jon Fosse

Verdspremiere den 23. mai, Hordaland Teater i Logen.

Hordaland Teater presenterer i samarbeid med Den Nationale Scene og Festspillene i Bergen

Jon Fosse fekk Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien Andvake – Olavs draumar – Kveldsvævd. Verket har trollbunde publikum over heile verda og skal no bli teater. Vi er stolte over å kunne presentere verdspremiere på ei av vår tids si mest markante litterære forteljingar. Forteljinga om Asle og Alida sin kjærleik. Premieren vert 23. mai 2018 og blir spelt under Festspillene i Bergen.

Asle og Alida vert tvungne til å rømme frå heimbygda og freistar så godt dei kan å klare seg i Bjørgvin. Det unge paret ventar barn og omgjevnadene er nådelause mot dei og det vesle barnet dei skal verne. Men ingenting ser ut til å kunne knekke kjærleiken mellom dei to. Sjølv etter døden er bandet mellom dei to like sterkt.

Forteljinga flyt av garde mellom draum og røyndom, mellom vare minne og den barskaste realiteten. Fosse si særlege stemme er her kopla opp med eit sterkt nærværande musikalsk motiv og det får også sitt gjennomslag i framsyninga. Saman med eit sanseleg og atmosfærisk rom, spelar Trio Mediævel sitt musikalske bakteppe ei stor rolle i Torkil Sandsund si oppsetjing. Levande folkemusikk vert også eit sentralt element idet vi rører oss frå dei to elskande sitt første møte på dans med spelemannen i Dylja, til Asle sjølv i sin dødsaugenblink skildrar kjærleiken til Alida som det store svevet. I musikken og i den altomfattande kjærleiken ligg dette store svevet. Og i møtet mellom desse kreftene ligg det an til ei stor teateroppleving.